Werkgroep zwangerschapsbegeleiding

Sinds het voorjaar van 2010 bestaat er een multidisciplinaire werkgroep rond het thema zwangerschapsbegeleiding. Sinds september 2017 is het zwangerschapsprotocol herwerkt en afgestemd met het protocol van Antwerpen-Berchem. Zo kunnen zwangere vrouwen in meerdere regio's van de stad op dezelfde alternerende manier opgevolgd worden.

Vertegenwoordiging vanuit verschillende beroepsgroepen:

  • Huisartsen
  • Gynaecologen
  • Vroedvrouwen eerste en tweede lijn
  • Kinderarts

Op de agenda:

  • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
  • Werken aan een gedragen zorgprotocol
  • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
  • Vormingen rond interessante thema's

Downloads:

Zwangerschapsprotocol Antwerpen-Oost

Folder bevallen in ziekenhuis

Presentatie Perinatale Kinesitherapie

Presentatie postnatale depressie

Presentatie zwangerschapsdiabetes

Presentatie bijscholing zwangerschapsbegeleiding  21.08.2018

Vragen rond de werkgroep zwangerschapsbegeleiding? Neem dan snel contact op met Kathleen via mail of telefoon (0472/99.99.91).