Werkgroep ELP

Sinds april 2019 kan de huisarts patiënten doorverwijzen naar een eerstelijnspsycholoog in Antwerpen. De patiënt heeft recht op vier sessies, met mogelijkheid tot verlenging met vier sessies aan terugbetalingstarief. Het SaRa-netwerk neemt de coördinatie van de werking op zich. 
LMN Antwerpen Oost organiseert met LMN Antwerpen-Berchem en ism SaRa-netwerk de werkgroep eerstelijnpsychologische functie.

Vertegenwoordiging vanuit verschillende beroepsgroepen

  • Huisartsen
  • Eerstelijnspsychologen
  • Klinische psychologen
  • Psychiaters


Op de agenda

  • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
  • Werken aan een gedragen samenwerkingsprotocol: Wegwijs in de eerstelijnspsychologische zorg
  • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
  • Voorbereiden van navormingen

De werkgroep heeft beslist om ook in de toekomst nog verder te werken. Interesse in de werkgroep? Neem dan contact op met Kathleen Debruyne via mail of telefoon (0472/ 99 99 91)

Zoek je een eerstelijnspsycholoog en wens je meer informatie over het project ELP? Hier vind je het!