Werkgroep diabetes

Sinds het voorjaar van 2010 wordt er een multidisciplinaire werkgroep rond het thema diabetes georganiseerd.

Vertegenwoordiging vanuit verschillende beroepsgroepen en organisaties:

 • Huisartsen
 • Apothekers
 • Diabeteseducatoren eerste en tweede lijn (verpleegkundigen en diëtisten)
 • Kinesisten
 • Diëtisten
 • Podologen
 • Endocrinologen
 • Diabetesliga-patiëntenvereniging

Op de agenda:

 • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
 • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
 • Voorbereiden van navormingen
Downloads: 
Beslissingsboom- zorgsystemen - woordje uitleg - april 2018.docx
Visuele Beslissingsboom- mogelijkheden voor diabetici versie augustus 2016
Presentatie Ramadan een maaltijd meer of minder
Presentatie Zwangerschapsdiabetes


Vragen rond de werkgroep diabetes? Neem dan snel contact op met Kathleen via mail of telefoon (0472/99.99.91).