Werkgroep Beroertezorg

Op vraag van de neurologen van UZA organiseert het LMN Antwerpen Oost samen met LMN Antwerpen-Berchem de werkgroep beroertezorg sinds mei 2019.

Vertegenwoordiging vanuit verschillende beroepsgroepen

  • Huisartsen
  • Neurologen
  • Thuisverpleegkundigen
  • Wetenschappelijk medewerker

In een latere fase kan de multidisciplinaire werkgroep uitgebreid worden met o.a. kinesitherapeuten, logopedisten, ergotherapeuten, ...

Op de agenda

  • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
  • Werken aan een gedragen zorgprotocol
  • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
  • Voorbereiden van navormingen
Interesse in de werkgroep? Neem dan contact op met Kathleen Debruyne via mail of telefoon (04172/ 99 99 91)

Verwezenlijking

Behandelingsprotocol secundaire preventie ischemisch CVA - versie oktober 2019

Presentaties

Presentatie beroertecoach