Organisatie vormingen

Voor zorgverleners
 • Diabetes: coaching diabeteseducatoren
Jaarlijks organiseren de Antwerpse LMN tweemaal coachingsnamiddagen voor de diabeteseducatoren van groot Antwerpen. Telkens neemt een diabetesteam uit een ander ziekenhuis de vorming op zich.

Downloads: 

 • Diabetes: multidisciplinaire aanpak loont!
Domus Medica en KAVA sloegen met de Antwerpse LMN de handen in elkaar voor een actualiteitsavond rond diabetes. 

Downloads: 


 • Netwerkdag obesitas

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseerden LMN Antwerpen-Oost, LMN Antwerpen-Berchem en de dienst gezondheid van de stad Antwerpen een netwerkdag rond obesitas.

Downloads:

 • Navormingen Huisartsenkring

Het LMN organiseert jaarlijks twee navormingen voor de huisartsenkring rond actuele thema’s, zoals tabakstop - longziektes, wondverzorging, diabetes, ...

Downloads:

 

Bekijk in de agenda waar en wanneer de eerstvolgende LMN-navorming plaatsvindt.

  

 • Aanbod LOK’s

Het LMN werkte een aantal LOK-pakketten uit rond relevante, actuele thema’s. De LMN-medewerkster komt deze graag in uw LOK toelichten (eventueel samen met een medewerker van een partnerorganisatie of specialist). Indien u zelf een locatie voorziet, is dit volledig gratis.

Thema’s:

 • Aanbod in de eerste lijn
 • Aanbod in de welzijnssector
 • Chronische Nierinsufficiëntie
 • Diabetes Mellitus Type 2
 • Multidisciplinaire samenwerking is een meerwaarde
 • Lokaal Multidisciplinair Netwerk
 • Bewegen op Verwijzing

Klik LOK_aanbod.docx voor de uitgebreide info rond de LOK-pakketten. 
Vragen rond of interesse in een LOK-pakket? Neem dan snel contact op met Kathleen via mail of telefoon (0472/99.99.91).


Voor patiënten

In het kader van de werelddiabetesdag op 14 november werd er een vorming “Kleurrijk Gezond” en een kookworkshop voor diabetespatiënten in het Buurthuis Dinamo in Deurne Noord georganiseerd in samenwerking met Logo Antwerpen. Wil je ook "Kleurrijk Gezond" organiseren in jouw werking, neem dan contact op met Kathleen via mail of telefoon (0472/99.99.91).