02-12-2019

Eerstelijnszone Antwerpen Oost

Op 5 november werd de vzw Eerstelijnszone Antwerpen Oostofficieel gesticht. Er werd een bestuursorgaan en een Algemene Vergadering aangesteld en de voorzitster Ann Baele (thuisverpleegkundige) werd verkozen.

Vanaf 1 juli 2020 zal de vzw werkingsmiddelen ontvangen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In het voorjaar van 2020 zal er verder gewerkt worden aan de voorbereidingen van de opstart van de vzw.

Meer informatie over ELZ Antwerpen oostkan je terugvinden op www.elzaoost.be.