02-12-2019

Eerstelijnszone Antwerpen Oost

De voorlopige zorgraad van ELZ Antwerpen Oostwerd goedgekeurd op het veranderforum van 11 juni en door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Tijdens de zomermaanden werd er gewerkt aan de statuten en het beleidsplan. Tijdens de verschillende  Veranderfora kregen we alvast heel wat relevante input om de strategische en operationele doelstellingen te bepalen. We dienen onze erkenningsaanvraag in te dienen tegen 31 december 2019. Vanaf 2020 zullen we dan actieplannen opmaken en hebben we jou input meer dan nodig!


Meer informatie over de Voorlopige Zorgraad en de Veranderfora kan je terugvinden op www.elzaoost.be.