AGENDA

Doelgerichte zorg in de Eerste Lijn: beter CLEVER dan SMART

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de toename van het aantal chronische aandoeningen, een stijging van de multimorbiditeit én de gezondheidskloof. Een geïntegreerde, doelgerichte zorg in de eerste lijn met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van het individu kan daarop een antwoord zijn. Maar hoe kom je te weten wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe kan je daar als hulpverlener rekening mee houden?

Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een tool die de omschakeling  van een  ziekte-georiënteerde zorg (problem-oriented care) naar een zorg die vertrekt vanuit doelstellingen van de persoon (goal-oriented care) faciliteert: het CLEVER protocol. Deze tool helpt de persoon met de zorg- en ondersteuningsnood en de hulpverlener de doelen van de persoon helder te krijgen. Zo wordt de regie bij de persoon zelf gelegd.

Deze studiedag brengt verslag van het onderzoek van de afgelopen twee jaar aan de Arteveldehogeschool.

Organisator: Arteveldehogeschool
Datum: 17 september 2019
Tijdstip: 9u00- 16u30 (onthaal vanaf 8u45)
Plaats: Campus Kantienberg, voetweg 66, 9000 Gent
Prijs: €130

Het volledige programma en inschrijving