Werkgroep hartfalen

Nieuw! Project telemonitoring bij hartfalenpatiënten van start!
Vanaf oktober 2019 kunnen patiënten met hartfalen uit regio Antwerpen opgevolgd worden via telemonitoring. Binnen dit pilootproject zullen 50 patiënten geïncludeerd worden die gedurende 6 maanden gratis kunnen deelnemen aan het project. Studenten master verpleegkunde van de Universiteit Antwerpen zullen de effecten van de telemonitoring onderzoeken.

Waarom? Daarom!
Met een multidisciplinair zorgteam wordt er samengewerkt om het aantal ziekenhuisopnames te doen dalen en de levenskwaliteit van de patiënten te doen stijgen.

Hoe? Met innovatieve technologie!
 • Patiënt registreert dagelijks medicatie-inname, vitale parameters en symptomen in mobiele applicatie
 • Zorgverleners worden verwittigd wanneer actie nodig is en registreren deze in RemeCare (= online platform)
 • Patiënt krijgt via smartphone app meer controle over ziekte en volgt adviezen gerichter op
 • Zorgverleners uit de eerste en tweede lijn werken samen met gedeelde informatie over de patiënt
 • Patiënt kan 6 maanden deelnemen en deelname is gratis
Praktisch
 • Inclusie gebeurt door het hartfalenteam van ZNA Middelheim (verantwoordelijke arts: dr. E. Prihadi)
 • Leden van het zorgteam worden telefonisch en via e-mail op de hoogte gebracht
 • Prioritaire zorgteamleden in de eerste lijn: huisarts, huisapotheker, thuisverpleegkundige
Handige documenten
Vragen?
 • Medische vragen: Hartfalenteam ZNA Middelheim - 03 280 41 37
 • Technische ondersteuning: Remedus - 03 870 43 90
 • Organisatorische vragen: LMN Antwerpen-Berchem - 0495 79 74 90
Met dank aan de multidisciplinaire stuurgroep hartfalen bestaande uit
 • Huisartsen
 • Cardiologen
 • Hartfalenverpleegkundigen
 • Apothekers
 • Thuisverpleegkundigen
 • Kinesitherapeuten
 • Diëtisten
 • Diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen
 • Universiteit Antwerpen
 • Stad Antwerpen
Logos HF samen 2
Met ondersteuning van
Provincie Antwperen transparant

De multidisciplinaire werkgroep hartfalen blijft 3-maandelijks samenkomen om verder te werken aan
 • Project telemonitoring
 • Optimalisatie van zorg voor hartfalenpatiënten
 • Op naar een betere samenwerking tussen de verschillende disciplines: identificeren van knelpunten en opportuniteiten
 • Ervaringsuitwisseling / casusbespreking
 • Voorbereiden van navormingen

Interesse in de werkgroep? Neem dan contact op met Sanne Van den Bleeken via mail of telefoon (0495 79 74 90)