18-02-2020

18/03/2020 Multidisciplinaire navorming palliatieve zorgen bij hartfalen

Chronisch hartfalen kent een zeer grillig verloop. Hierdoor is het moeilijk om een patiënt palliatief te noemen. Maar vanaf wanneer zien we dan af van een curatieve behandeling en focussen we op comfortzorg? En hoe pakken we dit op een kwalitatieve en respectvolle manier aan?

19u30: onthaal 

20u: start programma
- Welkom & inleiding
- Project telemonitoring: update
- Hartfalen en palliatieve zorgen
- Multidisciplinaire casusbespreking

22u: receptie

Meer info over de vorming vindt u op de website van ELZA Centrum.

We maken er graag samen met jou een interactieve avond van!