02-12-2019

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum

Op 14 november werd de vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum officieel gesticht. Er werd een bestuursorgaan en een Algemene Vergadering aangesteld en de voorzitter Geert Van de Voorde (apotheker) werd verkozen.

Vanaf 1 juli 2020 zal de vzw werkingsmiddelen ontvangen vanuit het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. In het voorjaar van 2020 zal er verder gewerkt worden aan de voorbereidingen van de opstart van de vzw.

Meer informatie over ELZ Antwerpen Centrum kan je terugvinden op www.elzacentrum.be.