nieuws

01-04-2022

LMN bestaat sinds 01/07/2022 niet meer.

Een deel van het werk van LMN wordt verdergezet in de werking van de eerstelijnszones. Neem een kijkje op de websites www.elzacentrum.be en www.elzaoost.be 

 Bekijk


21-02-2020

Gratis intake bij Bewegen op Verwijzing

Antwerpen herdenkt de Olympische Spelen van 1920. Daarom wil het project de inwoners van Antwerpen in 2020 gratis een intakegesprek laten volgen bij de Bewegen op Verwijzingscoach.

 Bekijk


18-02-2020

18/03/2020 Multidisciplinaire navorming palliatieve zorgen bij hartfalen

Chronisch hartfalen kent een zeer grillig verloop. Hierdoor is het moeilijk om een patiënt palliatief te noemen. Maar vanaf wanneer zien we dan af van een curatieve behandeling en focussen we op comfortzorg? En hoe pakken we dit op een kwalitatieve en respectvolle manier aan?

 Bekijk


02-12-2019

Eerstelijnszone Antwerpen Centrum

De vzw Eerstelijnszone Antwerpen Centrum werd opgericht.

 Bekijk